Prohlášení o ochraně údajů

1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která jsou pro vás osobní. Jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Odpovědný klenot. Umění. 4 odst. 1 písm. Nařízení EU o ochraně údajů (DS-GMO) je

Schleich GmbH

Am Limes 69

73527 Schwabisch Gmund

Germany

T: +49 (0) 7171 8001 0

schleich@schleich-s.de

www.schleich-s.com

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany údajů jsou:

Schleich GmbH

- DOHLED DOHLEDU O OCHRANĚ ÚDAJŮ -

Am Limes 69

73527 Schwabisch Gmund

Germany

Email: datenschutz@schleich-s.de

(3) Při kontaktu s námi jsou Vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo) uloženy k zodpovězení vašich dotazů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Vymažeme náklady, které v tomto ohledu vzniknou, poté, co údaje již nevyžadujeme nebo neomezujeme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání údajů.

(4) Chceme-li čerpat pro jednotlivé funkce naší nabídky autorizovaným poskytovatelům služeb nebo využít vaše data pro reklamní účely, budeme Vás podrobně informovat o jednotlivých operacích. Nazýváme to zavedená kritéria doby skladování.

2 Vaše práva

(1) Máte vůči nám následující práva týkající se vašich osobních údajů:

- právo na přístup,

- právo na opravu nebo výmaz, \ t

- právo na omezení zpracování,

- právo vznést námitky proti zpracování,

- Právo na přenositelnost údajů.

(2) Rovněž musí podat stížnost orgánu pro ochranu údajů týkajícímu se zpracování vašich osobních údajů na pravé straně.

3 shromažďování osobních údajů pro návštěvu našich webových stránek

(1) Za pouhé informativní využití webových stránek, takže pokud nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, které sbíráme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odesílá na náš server. Pokud se chcete podívat na naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom vám mohli ukázat naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F DS-GMO). ):

- IP adresa

- datum a čas žádosti

- rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT)

- obsah žádosti (konkrétní strana)

- Stavový stav / stavový kód HTTP

- každý objem přenesených dat

- Webový server, ze kterého pochází požadavek

- prohlížeč

- operační systém a jeho povrch

- jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou uloženy ve vašem používání cookies našich webových stránek ve vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku přiřazeném k prohlížeči, který používáte, a skrze které tělo, které nastavuje cookie (v tomto případě u nás), proudí k určitým informacím. Cookies nemohou spouštět programy ani dodávat viry do vašeho počítače. Používají se k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Použití cookies:

  1. a) Tato webová stránka používá následující typy cookies, rozsah a funkci následujících popisů:

- Přechodné cookies (na b)

- Trvalé cookies (až c).

  1. b) Přechodné soubory cookie jsou automaticky odstraněny při zavření prohlížeče. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Toto ukládá ID relace, se kterým může být několik požadavků z vašeho prohlížeče, aby se společná schůzka namapovala. To vám umožní rozpoznat počítač, když se vrátíte na naše stránky. Soubory cookie relace se při odhlášení nebo zavření prohlížeče vymažou.
  2. c) Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po předem stanovené době, která se může lišit v závislosti na cookie. Soubory cookie můžete vždy odstranit v nastavení zabezpečení prohlížeče.

  3. d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svých přání az. B. odmítnout přijmout cookies třetích stran nebo všechny cookies. Doporučujeme, abyste pak nemuseli používat všechny funkce této webové stránky.

4 Další funkce a funkce našich webových stránek

(1) Kromě informativního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. Musíte specifikovat další osobní údaje obecně, které používáme pro poskytování příslušných výkonů a pro výše uvedené zásady platí pro zpracování dat.

(2) Většinou používáme ke zpracování vašich dat externím poskytovatelům služeb. Byly pečlivě vybrány a zadány do provozu a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdělit třetím stranám, pokud nám spolu s partnery nabídnou akce, soutěže, smlouvy nebo podobné služby od nás. Pro více informací se prosím obraťte na podrobnosti svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři s bydlištěm v zemi mimo Evropský hospodářský raumen (EEA) vás informují o důsledcích této skutečnosti v popisu nabídky.

(5) Tento web používá jednotný vzhled písem, tzv. Web Fonts, které poskytuje Google. Když stránka prohlížeče požadované webové písma načte v mezipaměti prohlížeče zobrazit text a písma správně. připojení prohlížeče, které používáte na serverech Google, musí pro tento účel přijmout. Tímto způsobem Google získal znalosti, že prostřednictvím vaší IP adresy, naše stránky byly volány. Využití Webových písem Google v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. f představuje DSGVO. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, počítač používá výchozí písmo. Další informace o Webových fontech Google naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

5 opozice nebo zrušení zpracování vašich údajů

(1) Pokud jste souhlasili se svými údaji, můžete je kdykoli odvolat. Toto zrušení ovlivňuje zákonnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste ho vyslovili proti nám.

(2) Pokud podporujeme zpracování vašich osobních údajů o rovnováze zájmů, můžete se proti zpracování odvolat. Tak je tomu v případě, kdy zpracování nespočívá pouze v plnění smlouvy, která je s Vámi požadována, kterou nás každý z nás představuje v následujícím popisu funkcí. Po uplatnění takového rozporu žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli postupovat podle našich osobních údajů. V případě, že máte oprávněnou námitku, zkoumáme situaci a buď nastavíme zpracování dat, nebo upravíme nebo ukážíme naše přesvědčivé důvody, na kterých pokračujeme ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. o vašem reklamním rozporu nás můžete informovat na výše uvedené adrese.

6 informačních bulletinů

(1) S Vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, který Vás budeme informovat o našich aktuálních úrokových sazbách. Inzerované zboží a služby uvedené ve formuláři souhlasu.

(2) Pro registraci našeho newsletteru používáme tzv. Postup dvojité volby. To znamená, že vám zašleme po registraci e-mailu na zadanou e-mailovou adresu, ve které vás žádáme, abyste potvrdili, že chcete zasílat newsletter. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 96 hodin, vaše informace budou po jednom měsíci automaticky zablokovány a smazány. Kromě toho ukládáme každou vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Účel procesu, prokázání registrace a případné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Požadované informace pro vysílání prostřednictvím zpravodaje jsou pouze vaše e-mailová adresa a datum narození za účelem ověření věku, jakož i za účelem poskytnutí obsahu Věkové korespondence. Vyžaduje zveřejnění jiných, odděleně označených údajů je dobrovolné a slouží k osobnímu oslovení. Po potvrzení budeme Vaši e-mailovou adresu ukládat za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je Čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 svítí. DS-GMO.

(4) Váš souhlas s výše uvedeným zasíláním newsletteru může být kdykoliv zrušen a odhlášen. Zrušení Můžete zjistit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailovém odkazu zpravodaje nebo zprávu na určeném Kontaktu.

6 webové analýzy

Využití Webtrekk

(1) Máme na některých našich webových stránkách integrované komponenty Webtrekk. Webtrekk je kombinací analýzy a marketingového řešení v systému. Webtrekk umožňuje provozovateli stránek shromažďovat údaje o využívání svých webových stránek a individualizaci marketingových aktivit.

Provozovatelem Webtrekk je Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany.

S každým voláním některých stránek internetových stránek, které provozuje Schleich, shromažďuje Webtrekk data pro marketingové a optimalizační účely a ukládá je. Pomocí shromážděných dat vytvořte pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků, což umožňuje zlepšení našich webových stránek. Data o komponentě Webtrekk se nepoužívají bez předchozího získání samostatného a výslovného souhlasu jednotlivce k identifikaci dotyčné osoby. Tyto údaje nejsou kombinovány s osobními údaji ani s jinými údaji, včetně stejného pseudonymu.

(2) Webtrekk nastavil ve vašem zařízení soubor cookie. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Webtrekk bude jménem společnosti Schleich GmbH používat prostřednictvím našich webových stránek data a informace k vyhodnocení chování uživatele postižené osoby, která navštíví naše webové stránky. Webtrekk dále použije tyto údaje k vytvoření a v našem případě zpráv o aktivitách uživatelů, které nám budou poskytovat další služby v souvislosti s používáním našich webových stránek. Vaše IP adresa nebude sloučena společností Webtrekk s jinými osobními údaji.

(3) Soubory cookies můžete prostřednictvím našich webových stránek, jak již bylo popsáno výše, zakaždým odpovídajícím způsobem upravit internetový prohlížeč, který slouží k zabránění a trvalému zneužití cookies. Takový přístup internetového prohlížeče by také zabránil Webtrekku nastavit cookie na jejich zařízení. Kromě toho již nastavené soubory Webtrekk mohou být kdykoli smazány z webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

(4) Dále, pro možnost bránit se odhalování, na základě použití těchto webových stránek data generovaná Webtrekk cookie a zpracování těchto dat Webtrekk a zabránit takovému. K tomu je třeba kliknout zde, aby se nastavil soubor cookie typu opt-out. Soubor s cookie pro odepření protikladů je umístěn na prostoru, který je obsazen terminálem. Pokud soubory cookie po konfliktu odstraníte ze systému, musíte odkaz znovu zavolat a nastavit nový soubor cookie pro odhlášení.

S redukcí cookies opt-out však existuje možnost, že webové stránky creepu pro vás již nebudou plně použitelné.

(5) Pokud chcete využít svého práva na informace, potřebujeme Webtrekk EID k identifikaci vašich osobních údajů ve Webtrekku. Toto číslo můžete zobrazit zde. Příslušné předpisy pro ochranu dat Webtrekk mohou být načteny pod www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/data-protection/.

(6) Právním základem pro využívání služeb Webtrekku a souvisejícím zpracováním Vašich osobních údajů je Čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 svítí. f DS-GMO. Účelem zpracování je analyzovat využití našich webových stránek a odvozenou optimalizaci a poptávkově orientovaný design našeho obsahu a reklamy. Zde leží náš oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného právního základu.

Použití služby Google Analytics

(1) Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači, aby pomohly analyzovat, jak uživatelé používají webovou stránku. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

(2) odeslaný vaším prohlížečem jako součást adresy IP služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

(3) Použití cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči; upozorňujeme však na to, že nemusíte v tomto případě plně využívat všechny funkce této stránky. Můžete také zabránit tomu, aby data generovaná souborem cookie a související s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google pomocí zásuvného modulu prohlížeče byly k dispozici pod následujícím odkazem ke stažení a instalaci. : tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Tato webová stránka používá Google Analytics s "_anonymizeIp ()". Tyto IP adresy jsou zpracovány zkráceny konkrétní jednotlivci mohou být vyloučeni. Pokud údaje o vás patří k osobním údajům, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje v objednávce jsou okamžitě vymazány.

(5) Používáme Google Analytics, abychom mohli analyzovat používání našich webových stránek a pravidelně se zlepšovat. Statistiky o lekcích můžeme zlepšit naši nabídku a ozdobit zajímavé pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, společnost Google předložila štít na ochranu osobních údajů EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní základ pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 svítí. f DS-GMO.

(6) informace třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: www.google.com / analytics / terms / .html, přehled ochrany údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: www.google. de / intl / de / policy / privacy.

7 Použití zásuvných modulů sociálních médií a mediálních služeb

Integrace videí YouTube

(1) Do našich online služeb jsme zahrnuli videa YouTube, která jsou uložena na adrese www.YouTube.com a jsou přehrávána přímo z našich webových stránek. To vše se týká "rozšířeného režimu ochrany dat", což znamená, že žádné informace o vás nebudou přeneseny jako uživatelé na YouTube, pokud videa nepřehrajete. Data uvedená v odstavci 2 jsou přenášena pouze při přehrávání videa. V tomto sdělení nemáme žádnou kontrolu.

(2) Návštěvou webu získáte YouTube, informace, ke kterým jste se dostali v dolní části našich webových stránek. Dále se předkládají údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřadit svůj profil na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobeného designu svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména za účelem informování (i pro nepřihlášené uživatele) o poskytování reklamy založené na potřebách a ostatním uživatelům sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů.

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování službou YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Můžete také získat více informací o svých právech a způsobech ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje v USA a odeslala na štít EU-USA pro ochranu soukromí www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.