Avtrykk

operatøren av dette nettstedet:

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Deutschland
T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

Registrert i bedriftsregisteret i Ulm tingrett (Amtsgericht) under handelsregisternummer HRB 700933

representert ved administrerende direktører:

Dirk Engehausen

Daniel Rupp

Udo Rother

MVA-nr. DE146757375

ansvarlig i henhold til den tyske presseloven: Dirk Engehausen Dirk Engehausen

innholdet som gjøres tilgjengelig via nettstedet vårt er i stor grad beskyttet under opphavsrett, varemerke og mønsterbeskyttelser. All bruk av innhold som går utover bruk av nettsidene er bare tillatt hvis vi har uttrykkelig samtykket skriftlig. Dette gjelder uttrykkelig også bruken av produktillustrasjoner.

Presseforespørsler bes rettes til press_de@schleich-s.de