Polityka Prywatności

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) Poniżej podajemy informację o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika na stronie.

(2) Administratorem na podst. art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia danych UE (RODO) jest

Schleich GmbH

Am Limes 69

73527 Schwäbisch Gmünd

Niemcy

T: +49 (0) 7171 8001 0

schleich@schleich-s.de

www.schleich-s.com

 

Dane kontaktowe naszego zakładowego inspektora ochrony danych:

Schleich GmbH

- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH -

Am Limes 69

73527 Schwäbisch Gmünd

Niemcy

E-mail: datenschutz@schleich-s.de

(3) Podczas kontaktowania się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy przekazywane dane (adres e-mail, ew. imię oraz nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Wspomniane dane usuwamy, kiedy przechowywanie nie jest już dłużej konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli występują ustawowe zobowiązania do przechowywania.

(4) Jeżeli pojedyncze funkcje naszej oferty odnoszą się do usługodawcy, któremu udzielono zlecenia lub zamierzamy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy szczegółowo o poszczególnych procedurach. Podamy również ustalone kryteria okresu przechowywania.

§ 2 Państwa prawa

(1) W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

– prawo dostępu do danych,

– prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej tylko do celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Podczas oglądania przez Państwa naszej strony internetowej zbieramy poniższe dane, które są dla nas wymagane ze względów technicznych do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

– adres IP

– data i godzina wysłania żądania

– różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)

– treść żądania (konkretna strona)

– status dostępu / kod odpowiedzi HTTP

– przekazana każdorazowo ilość danych

– strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie

– przeglądarka

– system operacyjny i jego interfejs

– język i wersja przeglądarki

(2) Dodatkowo oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których podmiot wykorzystujący pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać aplikacji ani instalować wirusów na Państwa komputerze. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

(3) Stosowanie plików cookie:

a) Na niniejszej stronie internetowej stosowane są poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostały objaśnione poniżej:

– tymczasowe pliki cookie (patrz b)

– stałe pliki cookie (patrz c).

b) Pliki cookie tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Pliki cookie sesyjne są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

c) Pliki cookie stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Informujemy jednak, że wówczas może się zdarzyć, że nie będą Państwo mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

§ 4 Pozostałe funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego aspektu tej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których można korzystać w razie zainteresowania. W tym celu z reguły konieczne jest podanie danych osobowych, które wykorzystujemy do realizacji poszczególnych usług i dla których obowiązują wymienione wcześniej zasady przetwarzania danych.

(2) Częściowo do przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostali oni przez nas starannie dobrani i wyznaczeni, są zobowiązani naszymi instrukcjami oraz regularnie kontrolowani.

(3) Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, jeżeli razem z partnerami oferujemy udział w promocjach, konkursy, zawieranie umów lub tym podobne świadczenia. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo po podaniu swoich danych osobowych lub zapoznając się z poniższym opisem oferty.

(4) Jeżeli nasi dostawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), informujemy o skutkach takiego stanu rzeczy w opisie oferty.

(5) Na naszej stronie internetowej dajemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się po podaniu danych osobowych. Państwa dane zostaną wówczas wprowadzone w masce wprowadzania, przesłane do nas oraz zapisane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji nastąpią pytania o informacje wynikające z formularza rejestracyjnego i zostaną one przez nas zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku zgody użytkownika. Jeżeli rejestracja służy do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do wykonania czynności przed zawarciem umowy. Jeżeli rejestracja służy do zarejestrowania realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rejestracja nie jest konieczna do zawarcia umowy z użytkownikiem. Rejestracja użytkownika może być jednak konieczna do określonych funkcji o charakterze wartości dodanej, na przykład do przedstawienia historii zamówień.

§ 5 Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

(1) Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili wycofać. Takie zgłoszone wobec nas wycofanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

(2) Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyważenie interesów, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostało przez nas przedstawione w opisie kolejnych funkcji. W razie skorzystania z takiego prawa do sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie mielibyśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zakończymy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź przedstawimy nasze zasadne z punktu widzenia ochrony powody, dla których musimy kontynuować przetwarzanie.

(3) Oczywiście w każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie odnoszącym się do reklam można nas poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych.


§ 6 Web-Analytics

Stosowanie Webtrekk

(1) Na niektórych naszych stronach internetowych zastosowaliśmy komponenty Webtrekk. Webtrekk to połączone w jeden system rozwiązanie analityczno-marketingowe. Webtrekk umożliwia operatorowi stron zbieranie danych o korzystaniu z jego stron internetowych oraz personalizację działań marketingowych.

Spółką operacyjną Webtrekk jest Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy.

Po każdym wejściu na niektóre podstrony witryn internetowych zarządzanych przez Schleich, Webtrekk zbiera dane do celów marketingu i optymalizacji oraz zapisuje je. Na podstawie pozyskanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Pseudonimizowane profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika i umożliwiają poprawę naszej oferty internetowej. Dane zgromadzone w inny sposób niż za pośrednictwem komponentu Webtrekk nie są wykorzystywane do identyfikowania osoby, której dane dotyczą, bez wcześniejszego uzyskania oddzielnej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą. Te dane nie są łączone z danymi osobowymi lub z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

(2) Webtrekk umieszcza na urządzeniu końcowym plik cookie. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Webtrekk na zlecenie Schleich GmbH wykorzystuje dane i informacje pozyskane z naszych stron internetowych do analizy zachowania danej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ponadto Webtrekk wykorzystuje dane do opracowywania na nasze zlecenie raportów o działaniach użytkowników oraz realizacji innych usług dla nas, które są związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP nie jest łączony przez Webtrekk z innymi danymi osobowymi.

(3) W dowolnej chwili mogą Państwo uniemożliwić wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową w opisany powyżej sposób, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale nie zgodzić się na wstawianie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również umieszczanie przez Webtrekk pliku cookie na urządzeniu końcowym. Dodatkowo przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie mogą w każdej chwili usunąć już wstawiony przez Webtrekk plik cookie.

(4) Ponadto istnieje możliwość odmowy i zablokowania gromadzenia utworzonych przez plik cookie Webtrekk danych odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Webtrekk. Należy w tym celu kliknąć link wstawiający cookie typu opt-out. Plik cookie wstawiony w momencie odmowy zostaje zapisany na urządzeniu końcowym. Jeżeli po odmowie z systemu usunięte zostaną pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link i wstawić nowy plik cookie opt-out.

Po wstawieniu pliku cookie opt-out nie ma możliwości korzystania ze stron internetowych Schleich w pełnym zakresie.

 

(5) Aby mogli Państwo skorzystać z prawa dostępu do danych, potrzebujemy do identyfikacji danych osobowych w Webtrekk identyfikatora Webtrekk EID. Ten numer można wyświetlić tutaj.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Webtrekk można sprawdzić tutaj https://www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/data-protection/

(6) Podstawą prawną korzystania z usług Webtrekk i związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania jest analiza korzystania z naszych stron internetowych oraz wynikająca z tego optymalizacja naszych treści i działań marketingowych odpowiednio do potrzeb. Na tym polega nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu wymienionej wcześniej podstawy prawnej.

Stosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez Państwa. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej, IP użytkownika jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego wcześniej skracane przez firmę Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez Państwa, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

(2) Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi strony internetowej mogą być niedostępne. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookie dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

(4) Na tej stronie internetowej usługę Google Analytics stosuje się z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W ten sposób przetwarzane są skrócone adresy IP, co wyklucza powiązanie z osobami. Jeżeli na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest określenie konkretnej osoby, to zostanie ono niezwłocznie uniemożliwione, a dane osobowe zostaną od razu usunięte.

(5) Stosujemy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy poprawić naszą ofertę i zapewnić, aby była ciekawsza dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google podlega umowie EU-US Privacy Shield www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje poddostawców: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz polityka prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Wstawianie filmów z YouTube

(1) W naszej ofercie internetowej wstawiamy filmy z Youtube zapisane pod adresem www.YouTube.com, które można bezpośrednio odtworzyć na naszej stronie internetowej. Wszystkie są wstawione w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. do YouTube nie są przekazywane żadne dane użytkowników, jeżeli nie odtwarzają oni filmów. Dopiero po odtworzeniu filmu przesłane zostają dane wymienione w punkcie 2. Na to przekazywanie danych nie mamy wpływu.

(2) Po wejściu na stronę internetową YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na daną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 d niniejszej polityki. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani i niezależnie od tego, czy konto użytkownika istnieje. Po zalogowaniu się do Google Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowywania danych do profilu YouTube, należy się wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje dane jako profile użytkowe oraz wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub zgodnego z potrzebami skonstruowania strony. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania odpowiadającej zapotrzebowaniu reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, należy się zwrócić się bezpośrednio do YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajduje się w Polityce prywatności. Podano tam również więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień związanych z ochroną sfery prywatnej: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.